Ur SLU:s kunskapsbank

Grupphållning av hästar och hästägarnas attityder

Senast ändrad: 03 juni 2021

Enligt djurskyddsföreskrifter ska hästar hållas med artfränder men i vilken utsträckning det sker i praktiken är relativt okänt i Norden.

I denna webbaserade studie undersöktes hur hästar hålls i Norge, Finland, Danmark och Sverige i förhållande till kön, ålder, ras och användningsområde, samt ägarnas attityder till grupphållning. 3 229 enkätsvar inkom, vilket motsvarande 17 248 hästar.

Resultatet visade att 47% av hästarna hölls i grupp 24 tim/dag, 45% var uppstallade ensamma under natten och gick i grupp dagtid, resterande 8% hölls ensamma både i stallet och under utevistelse.

Majoriteten (86%) av de svarande instämde med påståendet att grupphållning ökar hästars välfärd. Samtidigt ansåg hälften (45%) att grupphållning kan ge ökad skaderisk och introduktion av obekanta hästar (40%) sågs liksom utfodring (44%) som ett problem vid grupphållning.

Projektet, som kallas "Grupphållning av hästar under nordiska förhållanden: Strategier för att förbättra hästens välfärd och människans säkerhet", finansierades av Formas.

Länk till artikeln:

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/articles/93/9/4564

Referens:

Hartmann, E., Bøe, K.E., Christensen, J.W., Hyyppä, S., Jansson, H., Jørgensen, G.H.M., Ladewig, J., Mejdell, C.M., Norling, Y., Rundgren, M., Särkijärvi, S., Søndergaard, E., Keeling, L.J. 2015. A Nordic survey of management practices and owners' attitudes towards keeping horses in groups. J. Anim. Sci. 93:4564-4574. doi:10.2527/jas2015-9233


Kontaktinformation

Elke Hartmann
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för etologi och djurskydd                                                        

Telefon: 018-672139, 076-8324900
E-post: elke.hartmann@slu.se