Ur SLU:s kunskapsbank

Hästens rörelsemönster i skritt vid en frambenshälta

Senast ändrad: 03 juni 2021
Häst i skritt

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas metoder för övriga gångarter. För att man ska kunna mäta en hälta i gångarten skritt krävs kunskap om hur hästen förändrar sitt rörelsemönster när den blir halt. I denna studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med en internationell forskargrupp studerat hur hästar med en frambenshälta förändrar sitt rörelsemönster och sin belastning på respektive ben i skritt.

Tio friska hästar undersöktes när de skrittade och travade på en rullmatta med inbyggd kraftmätningsutrustning. Hästarna försågs med reflekterande markörer som kan uppfattas av digitala rörelseanalyssystem och filmades med höghastighetskameror. En frambenshälta inducerades genom att ett lindrigt tryck mot hovens sula skapades. Förändringen i hästens rörelsemönster och belastning av benen studerades.

När hästarna blev halta minskades belastningen på det halta frambenet i skritt. Detta kunde ses genom att hästen fick en asymmetrisk rörelse av huvudet och manken som sjönk ned mindre när det halta frambenet belastades jämfört med det friska. Hästarna fick även en snabbare skritt och tog kortare steg med det halta frambenet.

Studien är initierad av Sveriges lantbruksuniversitet och är ett internationellt samarbetsprojekt med Utrecht universitet, Nederländerna, Zürich universitet, Schweiz, Köpenhamns universitet, Danmark och finansierades av forskningsrådet Formas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13344

Referens

F.M. Serra Bragança, E. Hernlund, M.H. Halling-Thomsen, N.M. Waldern, M. Rhodin, Anna Byström, P.R. van Weeren, and M.A. Weishaup. (2020) Adaptation strategies of horses with induced forelimb lameness walking on a treadmill. Equine Veterinary Journal.


Kontaktinformation

Elin Hernlund
Klinikveterinär, Postdoktor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672142
E-post: elin.hernlund@uds.slu.se