Herpesvirus hos häst är inte alltid kopplat till klinisk sjukdom

Senast ändrad: 03 juni 2021

Herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1/-4) kan orsaka sjukdom i luftvägarna, abort och neurologiska symptom hos häst. Det har däremot varit oklart vilken påverkan herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2/-5) har på hästarnas hälsa och prestation.

För att få mer kunskap om EHV-2 och EHV-5 har forskare vid SLU och SVA följt 63 högpresterande svenska travhästar under ett års tid där hästarna provtogs varje månad och deras hälsostatus samt prestation registrerades. Totalt togs 663 prover där närmare tre fjärdedelar visade sig innehålla EHV-5 och cirka en tredjedel var positiv för EHV-2. Mängden virus som utsöndrades vid de olika provtagningstillfällena varierade kraftigt, men varken mängden eller påvisande av de två virusen kunde relateras till nedsatt prestation eller kliniska sjukdomssymptom hos någon av hästarna.

Informationen är viktig då den visar att enbart ett positivt prov för EHV-2 eller EHV-5 inte kan kopplas direkt till sjukdomstillstånd i luftvägarna eller nedsatt prestation.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113515002382

Referens:

Back H., Ullman K., Treiberg Berndtsson L., Penell J., Ståhl K., Valarcher J-F & Pringle J. (2015). Viral load in nasal secretion of equine herpesviruses 2 and 5 in actively racing Standardbred trotters: temporal relationship of shedding to clinical findings and poor performance. Veterinary Microbiology 179(3-4), 142-148.


Kontaktinformation

John Pringle
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                                        

Telefon: 076-1421474
E-post: john.pringle@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se