Ur SLU:s kunskapsbank

Hjälper vindskydd hästar vid högt insektstryck?

Senast ändrad: 27 december 2019

Enligt svenska djurskyddsföreskrifter ska hästar erbjudas vindskydd under den kalla årstiden men behovet av skydd under sommaren har inte uppmärksammats.

I denna studie undersöktes hästars användning av skydd under åtta försöksdagar i juli-augusti, samt om skyddsökandet var relaterat till väder och/eller insektförekomst. Åtta hästar fick välja mellan två olika vindskydd; skydd med tak och stängda sidor med vindnät samt täckt baksida, eller öppet skydd med bara tak.

Hästarna föredrog skydd med täckta sidor och vistades upp till sex timmar om dagen i skydden. Ju lägre vindhastighet, desto mer insekter och desto större sannolikhet att hästarna sökte skydd. Det stängda skyddet verkade minska insektsangreppen då färre hudryckningar och öronviftningar registrerades i skydden än hos hästar som stod utanför.

Projektet, som har den övergripande titeln "Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering", finansieras av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till artikeln:

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abstracts/93/2/802?search-result=1

Referens

E. Hartmann, R. J. Hopkins, E. Blomgren, M. Ventorp, C. von Brömssen, and K. Dahlborn. 2015. Daytime shelter use of individually kept horses during Swedish summer. Journal of Animal Science, 2015, 93: 802-809. doi:10.2527/jas2014-8598


Kontaktinformation

Elke Hartmann
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för etologi och djurskydd                                                        

Telefon: 018-672139, 076-8324900
E-post: elke.hartmann@slu.se