Ur SLU:s kunskapsbank

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Senast ändrad: 08 november 2021
Travhäst

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid körning genom en kurva. Forskning har visat att system för objektiva rörelseanalyser detekterar avvikelser i rörelsemönstret hos friska hästar som longeras på böjt spår. Möjligen kan kurvor på travbanan ge liknande effekter som man måste ta hänsyn till vid en hältutredning för att inte bedöma påverkan av det böjda spåret som en hälta.

Syftet med denna studie var att se hur rörelsemönstret hos travhästar påverkades av att hästen travar genom en icke-doserad kurva jämfört med trav på rakt spår. I studien deltog 16 varmblodiga travhästar som travade på en ovalbana. Rörelserna registrerades med ett så kallat IMU-baserat sensorsystem som kan registrera hastighet och rörelser i tre dimensioner.

Resultatet visade att hästarna rörde sig mer asymmetriskt i kurvan och fick en huvudnickning som liknade en lindrig ytter frambenshälta, samt en asymmetrisk rörelse av korset som liknade en lindrig ytter bakbenshälta. Asymmetrierna var dock små och skulle sannolikt inte störa en hältutredning. Ytterligare studier behövs för att se hur skarpa och doserade kurvor påverkar rörelsemönstret hos hästar som springer i hög hastighet.

Studien är ett samarbete mellan SLU och NMBU i Norge och har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

Referens

Kallerud, ASHernlund, EByström, A, et al. Non‐banked curved tracks influence movement symmetry in two‐year‐old Standardbred trottersEquine Vet J2021001– 10.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se