Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkar fostrets bakterieflora fölets hälsa?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Tidigare trodde man att fostrets miljö i stoets livmoder var steril. Nyligen har forskare upptäckt att det kan finnas bakterier i fostervätska hos föl. Avsikten med denna studie var att undersöka hur dessa bakterier påverkar det nyfödda fölets hälsa.

Provtagningarna utfördes på 50 fölston på ett välrenommerat stuteri i Sverige. Antal vita blodkroppar i fostervattnet, samt bakterieförekomst i fostervatten, navelsträng och livmodern hos stoet undersöktes. Prov från fostervätskan gjordes då fosterblåsan var synlig mellan blygdläpparna och livmodern undersöktes med avseende på bakterier 6-17 timmar efter förlossningen. Dräktighetens längd, förlossningskomplikationer, fölets hälsotillstånd, samt tid mellan fölning och avgång av efterbörden registrerades.

Bakterietillväxt påvisades i såväl fostervätska (57%) som navelkärlsblod (35%) oavsett de nyfödda fölens hälsotillstånd vilket visar att bakterier inte orsakade komplikationer för fölen. Den vanligast påvisade bakterien var koagulasnegativa stafylokocker. Majoriteten fostervattenprover innehöll under 5% vita blodkroppar.

Studien visar att bakterieförekomst i fostervattnet förmodligen inte är skadligt för föl och författarna föreslår att bakterierna kan vara av betydelse för immunitetsutvecklingen hos det nyfödda fölet.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X15001296

Referens:

E Hemberg, S Einarsson, G Kútvölgyi, N Lundeheim, E Bagge, V Båverud, B Jones, JM Morrell. Occurrence of bacteria and polymorphonuclear leukocytes in fetal compartments at parturition; relationships with foal and mare health in the peripartum period. Theriogenology. Volume 84, Issue 1, 1 July 2015, Pages 163–169. doi:10.1016/j.theriogenology.2015.03.002


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152