Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkar longering ohalta hästars rörelsemönster?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Longering är ett viktigt inslag vid hältutredningar då många hästar är ohalta på rakt spår men halta vid longering. För att korrekt kunna bedöma om en häst är halt är det viktigt att veta vad som händer med friska hästar när de longeras.

Objektiv rörelseanalys utfördes på 201 hästar som ansågs friska av sina ägare. Av dessa hade 94 ett symmetriskt rörelsemönster på rakt spår. När de på rakt spår symmetriska hästarna longerades fick de ett asymmetriskt rörelsemönster till en grad som skulle klassats som hälta om det setts på rakt spår.

Man måste ta hänsyn till den rapporterade "voltasymmetrin" när man bedömer hältor då den adderas till en eventuell hälta. Den tydligaste asymmetrin som uppstår liknar hälta på det inre bakbenet. Om den voltorsakade inre bakbensasymmetrin är lika stor som en eventuell yttre bakbenshälta kan hästen röra sig med perfekt bäckensymmetri på volt trots att den är halt. Man kan inte förvänta sig att friska hästar rör sig likadant i båda varven då många av hästarna visade en tydlig sidighet.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12446/abstract

Referens:

Rhodin M., Roepstorff L., French A., Keegan K., Pfau T. Egenvall A. (2015) Head and pelvic movement asymmetry during lungeing in horses with symmetrical movement on the straight. Equine Veterinary journal, 10.1111/evj.12446


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se