Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkas hältan vid longering?

Senast ändrad: 25 augusti 2021
Häst longeras

Hältutredningar är mycket vanligt på häst och inkluderar ofta longering där hästen visas på böjt spår. Longeringen görs på hårt och mjukt underlag, då underlaget kan påverka vissa typer av hälta. Det böjda spåret gör dock att även friska hästar får ett asymmetriskt rörelsemönster och hältbedömningen kan därför vara svår. Även hästens hastighet tros påverka graden av hälta. Hur stor effekten är vet vi inte men kunskapen behövs då hästen ofta longeras före och efter bedövning och hastigheten kan skilja sig åt mellan undersökningarna.

I en studie av 27 hästar med tydlig rörelseasymmetri/hälta undersöktes hur två olika underlag och två olika hastigheter vid longering påverkade graden av hälta. Rörelseasymmetrierna som hältan gav upphov till mättes med ett objektivt rörelseanalyssystem.

Både hastighet och underlag påverkade graden av hälta, framför allt när hästen longerades med det halta benet som innerben. När data från både höger- och vänstervarv slogs ihop minskade effekten av hastigheten. Detta skulle kunna användas vid hältutredningar där man inte kan garantera att hästen håller samma hastighet under alla undersökningar. Däremot sågs inte samma effekt av sammanslagning av data när olika underlag analyserades vilket gör att man där kan analysera hästens rörelsemönster i höger- respektive vänstervarv för sig.

Ytterligare studier på halta hästar med olika diagnoser krävs för att ta reda på hur man kan optimera objektiva rörelseanalyser som ett hjälpmedel vid longering under hältutredning.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Royal Veterinary College i England och finansierad av Stiftelsen Hästforskning och Formas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fvets.2021.692031

Referens

T. Pfau, E.Persson-Sjodin, H. Gardner, O. Orssten, E.Hernlund, M. Rhodin (2021). Effect of Speed and Surface Type on Individual Rein and Combined Left-Right Circle Movement Asymmetry in Horses on the Lunge. Front Vet Sci. 2021 Jul 12;8:692031.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se