Ur SLU:s kunskapsbank

Islandshästens arbetsbelastning i samband med avelsvärdering undersökt

Senast ändrad: 03 juni 2021

I islandshästens avelsvärdering ingår en bedömning av dess gångarter under ryttare. Vilken belastning detta test medför har hittills varit okänt

I en ny studie undersöktes det arbetsfysiologiska svaret hos 266 hästar. Hästarna reds i genomsnitt 2,9 km under bedömningen och medelhastigheten var 17,8 km/tim.

Arbetet visade sig vara högintensivt. Mer än 35 % av arbetet skedde vid en puls över 200 slag/min och mjölksyrakoncentrationen efteråt var i samma storleksordning som hos trav- och fälttävlanshästar (terrängritt) efter målgång. Hästar som visade passgång hade högre mjölksyrakoncentration och återhämtningspuls än hästar som inte visade passgång. Hästens ålder hade ingen större påverkan på det fysiologiska svaret men hingstar hade bättre "kondition" än ston.

Denna kunskap kan användas för att förbereda hästarna bättre för avelstestet, vilket är viktigt inte minst för att undvika överbelastning.

Länk till artikeln:

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FANM%2FANM8_03%2FS1751731113002309a.pdf&code=f295536b0d30753a91f4e05f6aebbcf2

Referens:

Stefánsdóttir GJ, Ragnarsson S, Gunnarsson V, Jansson A. Physiological response to a breed evaluation field test in Icelandic horses. Animal. 2014 Mar;8(3):431-9. doi: 10.1017/S1751731113002309. Epub 2014 Jan 6.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06