Ur SLU:s kunskapsbank

Kartläggning av gener kopplade till kallblodssyndrom

Senast ändrad: 05 juli 2021
Järvsöfaks SM 2009

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan i värsta fall leda till kollaps vid ansträngning. Då diagnosen ställs på löpband och är resurskrävande finns intresse av att arbeta fram laborativa metoder för att komplettera undersökningen.

Forskare vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har undersök arvsmassan hos drabbade och friska kallblodstravare med mål att hitta gener kopplade till sjukdomen.
 
En region på hästens kromosom 7 visade skillnader mellan friska och sjuka hästar. Regionen innehöll tio genetiska markörer som kunde kopplas till sjukdomen. Regionen innehåller flera gener som sedan tidigare förknippats med andningsdefekter hos möss, och muskelsvaghet eller störningar i svalget hos människa.
 
Studien har ringat in flera intressanta kandidatgener och visar att det finns potential för utvecklande av genetiska tester mot kallblodssyndrom.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/evj.13171

Referens

Velie, B. D., Smith, P. M., Fjordbakk, C. T., Solé, M., Jäderkvist Fegraeus, K., Rosengren, M. K., Røed, K. H., Ihler, C. F., Lindgren, G. and Strand, E. (2020), Exploring the genetics underpinning dynamic laryngeal collapse associated with poll flexion in Norwegian‐Swedish Coldblooded Trotter racehorses. Equine Vet J. 2020 Mar;52(2):174-180.