Ur SLU:s kunskapsbank

Ljusbehandling förbättrar inte sårläkning hos häst

Senast ändrad: 27 december 2021
Sårmätning häst. Foto.

Många hästar behandlas med ljusterapi för olika sjukdomstillstånd. Behandlingsformen, som kallas LLLT (low level light therapy), är kontroversiell och vetenskapliga bevis för en medicinsk effekt saknas ofta. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt effekten av LED-ljusbehandling på sårläkning hos häst.

I studien användes en vanlig, kommersiellt tillgänglig, LLLT-apparat för att behandla sår hos åtta friska hästar. Efter att hästarna givits lugnande och smärtstillande läkemedel skapades identiska sår på var sida om halsen. Det ena såret ljusbehandlades och det andra lämnades obehandlat.

För att utvärdera ljusbehandlingens effekt mättes hur snabbt de båda såren minskade i storlek och hur lång tid det tog innan såren var helt läkta. Läkningen mättes digitalt utifrån fotografier. Eventuell svullnad omkring såren mättes med hjälp av ultraljud.

Generellt sågs ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade sår under hela studieperioden. Studien visade dock att de LLLT-behandlade såren tog något längre tid att läka fullständigt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13266

Referens

Michanek P, Toth T, Bergström E, Treffenberg-Pettersson H, Bergh A. Effect of infrared and red monochromatic light on equine wound healing. Equine Veterinary Journal. 2020 Apr. DOI: 10.1111/evj.13266.


Kontaktinformation

Peter Michanek
Universitetsadjunkt vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi

Telefon: +4618673172, +46730243973
E-post: peter.michanek@slu.se