Ur SLU:s kunskapsbank

Mekanismer vid utveckling av resistens hos spolmask

Senast ändrad: 09 december 2021
Föl på bete

Spolmask är en vanlig parasit hos föl över hela världen. Kraftig infektion kan orsaka livshotande förstoppning och föl avmaskas därför rutinmässigt mot spolmask. Ett allmänt överanvändande av avmaskningsmedel har dessvärre lett till att spolmask i flera länder utvecklat resistens. Hur parasiterna utvecklar resistens är dock inte känt och mer kunskap behövs för att hitta åtgärder och nya behandlingsalternativ.

För att förstå mekanismerna bakom resistensutvecklingen har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat hur spolmask reagerar på de avmaskningsmedel som finns tillgängliga för hästar (ivermektin, pyrantel och fenbendazol). Maskarna utsattes för de olika läkemedlen i laboratoriemiljö och deras arvsmassa analyserades med RNA-sekvensering, en metod som visar vilka gener som är aktiva.

Resultaten visade att flera gener som kan skydda mot läkemedel aktiverades av läkemedelsbehandlingen. Bland annat aktiverades gener som kodar för receptorer som binder läkemedlen till maskens celler och flera så kallade transportproteiner som kan minska läkemedelskoncentrationen i masken.

Sammanfattningsvis identifierades flera gener som bör undersökas vidare för att förstå hur spolmask utvecklar resistens mot avmaskningsmedel.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13071-020-04212-0

Referens

Martin, F., Dube, F., Karlsson Lindsjö, O. et al. Transcriptional responses in Parascaris univalens after in vitro exposure to ivermectin, pyrantel citrate and thiabendazole. Parasites Vectors 13, 342 (2020).


Kontaktinformation