Ur SLU:s kunskapsbank

Metod för att undersöka många hästar med EMS

Senast ändrad: 28 maj 2021
Betande hästar

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som uppmärksammas allt mer då hästar med sjukdomen löper högre risk än andra att drabbas av fång, en mycket smärtsam inflammation i hovarna. Hur vanlig sjukdomen EMS är hos svenska hästar är hittills okänt och för att kunna ta reda på detta krävs en enkel diagnostisk metod som kan användas till ett mycket stort antal hästar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat en metod som skulle kunna vara ett lämpligt alternativ.

Hos hästar med EMS svarar kroppens celler dålig på det blodsockerreglerande hormonet insulin. Tillståndet kallas insulinresistens och i den aktuella studien undersöktes om faste-blodprover (prover tagna innan frukost) för glukos och insulin tillsammans med korrigerande matematiska beräkningar, så kallade proxies, kunde användas för att diagnostisera hästar med EMS.

Resultaten visade att faste-blodprov för insulin kan användas tillsammans med proxies för att identifiera hästar med insulinresistens, men de matematiska beräkningarna gav ingen fördel jämfört med att bara använda faste-blodprov.

Studien visade också att dessa mycket enkla metoder lämpar sig väl för användning vid epidemiologiska studier av tillståndet i hela populationer av hästar men att de inte ger ett tillräckligt exakt resultat för att diagnostisera individuella hästar med EMS.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-021-02781-5

Referens

Lindåse S, Nostell K, Bergsten P, Forslund A, Bröjer J. Evaluation of Fasting Plasma Insulin and Proxy measurements to Assess Insulin Sensitivity in Horses. BMC Vet Res 2021;17:78. 


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se