Ur SLU:s kunskapsbank

Mutation för bensimidazolresistens hittades inte hos hästens spolmask

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hästen spolmask, Parascaris equorum, orsakar sjukdom och ibland dödsfall hos föl och ettåriga hästar. Det senaste decenniet har hästens spolmask utvecklat resistens mot avmaskningsmedlet ivermektin.

Detta har inneburit att användningen av bensimidazoler, en annan grupp avmaskningsmedel, ökat kraftigt. Resistens mot bensimidazoler finns dessvärre hos liknande parasiter till följd av mutationer på tre olika positioner i genen som kodar för beta-tubulin.

Målet med vår studie var att söka efter dessa mutationer hos ett stort antal spolmaskar med hjälp av djupsekvensering (Illumina Hi-seq). Trots att vi sekvenserade cirka 100 000 spolmasklarver kunde vi inte återfinna någon av dessa mutationer. Detta tyder på att mekanismen bakom resistens mot bensimidazoler skiljer sig mellan olika maskar.

Sökandet efter resistensgener hos hästens spolmask måste fortsätta. Det skulle vara förödande för den unga hästens välfärd om spolmasken utveckar resistens mot ytterligare ett avmaskningsmedel.

Studien finansieras av Stiftelsen hästforskning.

Länk till artikeln:

http://www.parasitesandvectors.com/content/7/1/410

Referens:

Eva Tydén, Johan Dahlberg, Olof Karlberg and Johan Höglund. Deep amplicon sequencing of preselected isolates of Parascaris equorum in ß-tubulin codons associated with benzimidazole resistance in other nematodes: Parasites & Vectors Parasites & Vectors, 7:410 (2014)


Kontaktinformation

Eva Tyden
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi                                                        

Telefon: 018-671208
E-post: eva.tyden@slu.se