Ur SLU:s kunskapsbank

Ny information om bukhinneinflammation hos häst

Senast ändrad: 03 juni 2021

Bukhinneinflammation hos häst är ett mycket allvarligt tillstånd som associeras med långvarig antibiotikabehandling och relativt dålig prognos för överlevnad. Tillståndet uppstår vanligen efter kirurgiska ingrepp eller sårskador på buken, men det förekommer också fall utan känd bakomliggande orsak. Sådan bukhinneinflammation har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Mälaren Hästklinik.

Sjukhusjournaler från hästar med bukhinneinflammation utan känd bakomliggande orsak studerades för att ta reda på mer om tillståndet, behandling och prognos. Undersökningen visade att denna typ av bukhinneinflammation drabbar hästar av alla åldrar och raser. Diagnos fastställs med prov från hästens bukvätska. De bakterier som oftast hittas är sådana som återfinns i hästens normala tarmflora. Hur bakterierna tar sig ut från tarmen till bukhålan är inte klarlagt, men en misstänkt infektionsväg är lindriga parasitskador i tarmen.

Samtliga hästar i studien behandlades med antibiotika och överlevnaden visade sig vara hög. Till skillnad från vad som visats i tidigare internationella studier behandlades många hästar framgångsrikt med endast penicillin. Skillnader mellan studier från olika länder kan bero både på olika bakomliggande orsaker till bukhinneinflammationen och skillnader i förekomst av antibiotikaresistens.

Uppföljning visar att risken för återfall är liten och att hästar som drabbats av bukhinneinflammation inte löper ökad risk att drabbas av andra typer av kolik i framtiden.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-019-0456-2

Referens

Emma Odelros, Anna Kendall, Ylva Hedberg-Alm and John Pringle. Idiopathic peritonitis in horses: a retrospective study of 130 cases in Sweden (2002–2017). Acta Veterinaria Scandinavica (2019), 61:18.


Kontaktinformation

Anna Kendall
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 018-672356
E-post: anna.kendall@slu.se