Ur SLU:s kunskapsbank

Ny markör för artros hos akut halta hästar

Senast ändrad: 27 december 2021
Blodprov häst

Sjukdomen artros, eller osteoartrit som den egentligen heter, är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta. Sjukdomen diagnostiseras oftast sent i förloppet då ledskadorna är långt gångna och bra behandlingsalternativ saknas. Med målsättningen att kunna identifiera små förändringar, långt innan hästen blir halt, arbetar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att ta fram pålitliga markörer för artros hos häst.

Vid artros bryts ledbrosket ner och vävnadsfragment från leden förs ut i ledvätska och blod. Forskarna vid SLU har identifierat en intressant nedbrytningsprodukt från ledbrosk, ett fragment av proteinet COMP, som potentiellt kan användas som artros-markör. I en nyligen genomförd studie undersöktes om COMP-fragmentet kan mätas i vanliga blodprov och användas för att särskilja friska och sjuka hästar.

Genom att ta fram antikroppar specifikt riktade mot COMP-fragmentet kunde forskarna utveckla ett ELISA-test och detektera fragmentet i blod. Hästar följdes sedan med blodprovstagning under lätt träning och vila, för att se hur fragmentet varierar med dygnsrytmen. Dessutom jämfördes blodnivåerna av fragmentet hos friska och akut halta hästar.

Dygnsrytmen och lättare träning påverkade inte koncentrationen av COMP-fragmentet i blodet. Däremot hade hästar med akut hälta tydligt förhöjda koncentrationer av markören i blodet jämfört med friska hästar.

Studien visar att COMP-fragmentet kan användas som markör för artros hos akut sjuka hästar och arbetet fortsätter för att ta reda på om markören även kan identifiera tidigare sjukdomsstadier.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13082

Referens

Ekman S, Lindahl A, Rüetschi U, Jansson A, Björkman K, Abrahamsson-Aurell K, Björnsdóttir S, Löfgren M, Hultén LM, Skiöldebrand E. "Effect of circadian rhythm, age, training and acute lameness on serum concentrations of cartilage oligomeric matrix protein (COMP) neo-epitope in horses". Equine Vet J. 2019 Sep;51(5):674-680.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91