Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för beräkning av inavelsgrad hos kallblod

Senast ändrad: 03 juni 2021

Kallblodstravaren har avlats för prestation på travbanan sedan 50-talet. Resultatet är en markant förbättrad travprestation men samtidigt har inavelsgraden successivt ökat i rasen. För att undvika framtida problem med ärftliga sjukdomar behövs effektiva metoder för att övervaka och begränsa inaveln.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har jämfört den klassiska metoden för att beräkna inavelsgrad med hjälp av härstamningsinformation med en nyare metod som baseras på information från hästarnas arvsmassa.

I studien ingick 566 slumpvis utvalda kallblodstravare födda mellan år 2000 och 2009 och som alla deltagit i tävling. Hästarnas arvsmassa typades med ett så kallat SNP-chip som screenar 670 000 genetiska markörer hos en individ. Forskarna beräknade sedan inavelsgrad, dels utifrån härstamningsinformation och dels utifrån den information som framkommit genom typning av arvsmassan.

Överensstämmelsen mellan de två metoderna var god, men som väntat gav metoden baserad på härstamning en lägre inavelskoefficient. Detta beror framförallt på att äldre härstamningsdata kan innehålla felaktig information. Båda metoderna visade på en succesiv ökning av inavelsgraden hos rasen.

Studien öppnar upp för möjligheten att bevara den genetiska variationen inom rasen genom att använda mätbar information från avelsdjurens arvsmassa.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12711-019-0465-7

Referens

Velie BD, Solé M, Fegraeus KJ, Rosengren MK, Røed KH, Ihler CF, Strand E, Lindgren G. Genomic measures of inbreeding in the Norwegian-Swedish Coldblooded Trotter and their associations with known QTL for reproduction and health traits. Genet Sel Evol. 2019 May 27;51(1):22.