Ur SLU:s kunskapsbank

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Senast ändrad: 07 oktober 2021
Häst med klåda

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet, och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med schweiziska kollegor undersökt om vaccinering mot den kroppsegna signalsubstansen IL-31 kan hjälpa hästar med kronisk klåda. IL-31 har tidigare visat sig vara viktig för uppkomsten av klåda hos ett flertal andra djurslag med allergi.

Fyra hästar i Schweiz med en flerårig historia av året-runt-klåda vaccinerades tre gånger (vecka 0, 4 och 15) med försöksvaccinet som bestod av häst-IL-31 kopplat till så kallade virus-lika partiklar. Virus-lika partiklar är ofarliga och används i flera olika typer av vaccin för att stimulera kroppens produktion av antikroppar mot det ämne som man vill minska eller oskadliggöra. Hästarnas symtom följdes genom studien och mängden IL-31 mättes i biopsier från förändrad hud.

Studien visar att mängden IL-31 var förhöjd i förändrad hud. Efter vaccinering utvecklade samtliga hästarna antikroppar mot IL-31, samtidigt som hudskador och behov av annan medicin minskade.  Hästarnas  kliande minskade kraftigt och hade vid studiens slut minskat med i medeltal 76 procent. Sammantaget visar studien att vaccin mot IL-31 ger möjlighet till god och säker hjälp till kliande hästar, oberoende av orsak till allergin.   

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/eve.13408

Referens

Fettelschoss V., Olomski F., Birkmann K., Kündig T.M., Bergvall K., Fettelschoss-Gabriel A. Interleukin 31 and targeted vaccination in a case series of six horses with chronic pruritus. Equine Vet Education 2020 doi: 10.1111/eve.13408


Kontaktinformation

Kerstin Bergvall
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
E-post: kerstin.bergvall@slu.se