Ur SLU:s kunskapsbank

Nytt gentest för exteriör och gångarter hos islandshästar

Senast ändrad: 18 augusti 2021
Islandshästar

Ryggen är viktig för hästens rörelse, ryggraden fungerar som en fjäder under stegcykeln. Exteriör av rygg och kors är viktig för hälsa, hållbarhet och prestation och är en del i valet av avelsdjur hos många hästraser. Det är till exempel väl känt att exteriör av rygg och kors är viktig för ridbarhet och prestation hos islandshästar. För att undersöka den genetiska bakgrunden till exteriör av rygg och kors undersöktes arvsmassan hos 177 islandshästar som bedömts för exteriör och gångarter vid avelsbedömning.

En region i arvsmassan kunde kopplas till ryggens och korsets exteriör. Regionen innehöll gener som hos människa har kopplats till kroppslängd, skolios och motorik. Det visade sig också att regionen i arvsmassan inte bara påverkade exteriören av rygg och kors utan även kvaliteten av gångarterna tölt och passgång.

Ett gentest som analyserar genetiska markörer kopplade till exteriör av rygg och kors samt kvalitet av tölt och passgång, kommer från och med hösten 2021 finnas tillgängligt på Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Islandshästägare kommer kunna skicka in tagelprov från sina hästar för analys.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Formas, Svenska Islandshästförbundet, Stiftelsen Hästforskning, The Agricultural University of Iceland’s Doctoral Fund, The Stock Protection Fund for the Icelandic Horse Breed och Blikastaðir Fund.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12864-021-07454-z

Referens

Maria K Rosengren, Heiðrún Sigurðardóttir, Susanne Eriksson, Rakan Naboulsi, Ahmad Jouni, Miguel Novoa-Bravo, Elsa Albertsdóttir, Þorvaldur Kristjánsson, Marie Rhodin, Åsa Viklund, Brandon D Velie, Juan J Negro, Marina Solé & Gabriella Lindgren. A QTL for conformation of back and croup influences lateral gait quality in Icelandic horses. BMC Genomics 2021, 22, 267