Ur SLU:s kunskapsbank

Ökad ryttarvikt påverkade inte hästens beteende eller hälsa

Senast ändrad: 03 juni 2021
Häst med ryttare

Hur ryttarens vikt påverkar hästens hälsa och välfärd är ett omdebatterat ämne eftersom vi inte vet hur tunga ryttare en häst kan bära. En internationell studie, med forskare från Danmark, Frankrike och Sveriges lantbruksuniversitet, har undersökt hur en ökning av ryttarens vikt påverkar hästen vid ridning.

Tjugo ryttare deltog med sina hästar i studien och red ett standardiserat dressyrprogram tre gånger. Varje ryttare red med en väst som försågs med blyvikter och på så sätt kunde ryttarens vikt ökas med 15 respektive 25% under två av ritterna. Hästarnas nivå av stresshormonet kortisol i saliven, deras hjärtfrekvens och grad av rörelseasymmetri mättes före och efter varje ritt. Rörelseasymmetrier är ett mått på hur ojämnt hästen rör sig och kan visa eventuell negativ påverkan på rörelseapparaten. Även hästarnas beteende under själva ritten bedömdes.

Kortisolnivåerna steg generellt efter ritten men ryttarens ökade vikt hade ingen effekt på kortisolnivåerna. Inte heller hästens hjärtfrekvens, grad av rörelseasymmetri eller beteende påverkades av den ökade vikten.

Slutsatsen av studien är att en ökad ryttarvikt med 15-25% inte påverkade hästarna på kort sikt men ytterligare studier behövs för att titta på långsiktiga effekter av tyngre ryttare. Studier av hästar som utför andra typer av träning behövs för att avgöra hur tunga ryttare kan vara generellt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani10010095

Referens

J. Winther Christensen, S. Bathellier, M. Rhodin, R. Palme, M. Uldahl (2020). Increased rider weight did not induce changes in behavior and physiological parameters in horses. Animals, 10(1), 95.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se