Ur SLU:s kunskapsbank

Optimering av kortisoltest för säkrare diagnos

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hormonet kortisol associeras ofta till stressreaktioner men är viktigt i många av kroppens funktioner och vid många sjukdomstillstånd. Kortisolnivån i blodet varierar över dygnet och mellan olika individer, vilket kan göra det svårt att skilja normalvärden av hormonet från sjukliga avvikelser hos enskilda individer.

Ibland mäts kortisol i blod för att ställa en diagnos, till detta används ofta ett så kallat dexametasonhämningstest. Metoden används för flera arter men har tyvärr visat brister vid användning för häst. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför tillsammans med kollegor på forskningsinstitutet Frauenhofer-Chalmers utvärderat olika varianter av dexametasonhämningstest på häst och jämfört sannolikheten för att testet verkligen bedömer en frisk häst som frisk.

Studien visade att testet kan optimeras till cirka 95 procents träffsäkerhet om tillräcklig mycket dexametason ges inför testet och blodprov tas efter 10–17 timmar. Upprepad provtagning kan öka sannolikheten för ett korrekt provsvar ytterligare. Dessa resultat hjälper veterinärer att ställa säkrare diagnos hos häst vilket är centralt för att upprätthålla ett gott djurskydd.

Studien finansierades av Stiftelsen hästforskning, Stiftelsen för strategisk forskning och Grünenthal GmbH..

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s10928-018-09617-0

Referens

Held, F. Ekstrand, C. Cvijovic, M. Gabrielsson, J. Jirstrand, M. 2019. Modelling of oscillatory cortisol response in horses using a Bayesian population approach for evaluation of dexamethasone suppression test protocols. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. 46(1):75-87


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se