Ur SLU:s kunskapsbank

På väg mot säkrare kortisonbehandling av häst?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Glukokortikoider (kortison), t.ex. dexametason, används till djur då de är effektiva antiinflammatoriska läkemedel. För att kunna optimera doseringen krävs det kunskap om hur läkemedlet tas upp och försvinner ur kroppen samt vid vilka plasmakoncentrationer läkemedlet är effektivt.

Forskare vid SLU har undersökt hur läkemedelskoncentrationen i plasma förändras över tid efter injektion av dexametason i muskeln på häst. Vi har också visat en tydlig relation mellan dexametasonkoncentrationen i plasma och hur frisättningen av ett hormon (hydrokortison) hämmas. Även koncentrationen som ger upphov till halva den maximala hämningen beräknades.

Informationen är viktig då den lägger en grund för framtida forskning om relationen mellan dexametason och den antiinflammatoriska effekten. Resultaten kan bidra till en framtid med lika god behandlingseffekt men med mindre risk för biverkningar. De kan också vara användbara i antidopningsarbetet och bidrar därmed till att trygga djurvälfärden hos våra sporthästar.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvp.12175/abstract

Referens:

Ekstrand, C. Bondesson, U. Gabrielsson, J. Hedeland, M. Kallings, P. Olsèn, L. Ingvast-Larsson, C. 2015. Plasma concentration-dependent suppression of endogenous hydrocortisone in the horse after intramuscular administration of dexamethasone-21-isonicotinate. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics. 38: 235-242


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se