Ur SLU:s kunskapsbank

På väg mot tidigare diagnos av hästens osteoartrit

Senast ändrad: 03 juni 2021

Den vanligaste orsaken till hälta hos hästar är ledsjukdomen osteoartrit. Osteoartrit är en komplex sjukdom med tidig inflammation där bl.a. ledbrosket bryts ned, och diagnosen sker vanligtvis sent i sjukdomsutvecklingen.

I denna studie stimulerades ledbrosk från friska hästar med det inflammatoriska signalämnet IL-1β som man vet spelar en viktig roll i sjukdomens utveckling. Syftet var att möjliggöra tidigare diagnos genom att studera hur ledbrosket reagerar på inflammatorisk stimulering i ett cellodlingssystem och följa de molekylära förändringar som sker när broskvävnaden bryts ned över tid. Cellodlingssystemet är fördelaktigt då det gör att studien kan genomföras utan försöksdjursanvändning.

Resultaten visade att en rad broskmatrixmolekyler, nedbrytande enzymer och inflammatoriska signalämnen utsöndras i ett specifikt tidsberoende mönster under cellodlingstiden. Identifieringen av dessa tidiga molekylära förändringar i ledbrosket kan ge en utveckling av analysmetoder som kan mäta matrixfragment i ledvätska och blod. Detta kan i förlängningen bidra till en förbättrad möjlighet att diagnostisera osteoartrit hos hästar tidigare än med nuvarande metoder.

Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning och FORMAS.

Länk till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25803623

Referens:

Svala E, Löfgren M, Sihlbom C, Rüetschi U, Lindahl A, Ekman S, Skiöldebrand E. (2015) An inflammatory equine model demonstrates dynamic changes of immune response and cartilage matrix molecule degradation in vitro. Connective Tissue Research. Aug;56(4):315-25.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91