Ur SLU:s kunskapsbank

Parasiter hos häst – en vanlig orsak till kolik?

Senast ändrad: 27 december 2021
Betande häst

Kolik är vanligt förekommande hos häst, och kan i vissa fall vara livshotande. En orsak till kolik är parasitskador, vilket kan förebyggas med hjälp av avmaskningsmedel. Flitigt användande av avmaskningsmedel har dock lett till en resistensproblematik och avmaskning av vuxna hästar i Sverige ska därför endast göras efter träckprovsanalys. För att utveckla effektiva förebyggande åtgärder behövs kunskap om hur ofta parasiter orsakar kolik hos svenska hästar.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes om hästar med kolik som kom in till Universitetsdjursjukhuset i större utsträckning bar på parasiter, jämfört med hästar utan kolik. I samband med besöket tog man också reda på hur hästägarnas avmaskningsrutiner såg ut.

En stor andel av både de friska och de sjuka hästarna hade ett immunologiskt minne i form av antikroppar mot hästens stora blodmask, den parasit som främst orsakar de skador som kan leda till kolik. Intressant nog kunde forskarna statistiskt säkerställa att hästar med kolik orsakad av bukhinneinflammation hade högre antikroppsnivåer än friska hästar.

Knappt en tredjedel av hästägarna använde aldrig träckprov inför avmaskning och få använde specifika analyser för stor blodmask och bandmask. Studien visade också att hygienrutiner, till exempel att mocka undan gödsel i hagarna, sällan användes för att minska parasitmängden på betet.

Sammantaget visar studien att det finns ett samband mellan kolik och höga nivåer av antikroppar mot stor blodmask. Detta trots att hästar vid insjuknandet inte visar större parasitbörda vid träckprovsanalyser. Forskarna konstaterar också att mer kunskap om korrekt användning av träckprov och beteshygien behövs hos svenska hästägare.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani10040638

Referens

Hedberg-Alm Y, Penell J, Riihimäki M, Osterman-Lind E, Nielsen MK, Tydén E. Parasite Occurrence and Parasite Management in Swedish Horses Presenting with Gastrointestinal Disease-A Case-Control Study. Animals (2020). 10(4):638.


Kontaktinformation

Eva Tydén
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi.

Telefon: eva.tyden@slu.se
E-post:
+4618671208