Ur SLU:s kunskapsbank

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen?

Senast ändrad: 18 maj 2021
Elke Hartmann och häst

Hur ser vår relation till hästen ut och hur påverkar olika träningsmetoder hästens syn på relationen? I en studie som genomfördes vid Linköpings universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt hur hästen upplever sin relation till människan med hjälp av beteendestudier grundade på humanpsykologins anknytningsteorier.

I studien observerades hästarna i ett inhägnat område i ett ridhus där ägaren blev ombedd att lämna hästen ett par minuter för att sedan återvända. Samma procedur utfördes när hästen var tillsammans med en främling.

Hästarna visade tydligt på anknytningsrelaterade beteenden både mot ägaren och mot främlingen. Detta såg man främst genom att hästarnas hjärtfrekvens gick ner vid båda återföreningarna och att de sökte kontakt med både ägaren och främlingen efter separationen, dvs. även en främling kunde ge liknande trygghet som ägaren i denna stressande situation.

Spännande nog så sökte de hästar som tränades med positiv förstärkning (godbitar eller beröring ges vid önskat beteende)  mest kontakt med den främmande personen vid återföreningen jämfört med hästar som tränats med negativ förstärkning eller en kombination av negativ- och positiv förstärkning, vilket kan tyda på en högre positiv förväntan hos dessa hästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105144

Referens

Paulina Lundberg, Elke Hartmann, Lina S.V. Roth. Does training style affect the human-horse relationship? Asking the horse in a separation–reunion experiment with the owner and a stranger. Applied Animal Behaviour Science (2020), volume 233, 105144


Kontaktinformation

Elke Hartmann
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för etologi och djurskydd                                                        

Telefon: 018-672139, 076-8324900
E-post: elke.hartmann@slu.se