Ur SLU:s kunskapsbank

Påverkar uppstallningen återhämtning efter travlopp?

Senast ändrad: 08 december 2021
Aktivt stall

De flesta sporthästar är uppstallade enskilt i boxar inomhus. Individuell boxhållning minskar hästen möjligheten till rörelse och social interaktion med andra hästar. Alternativa hästhållningssystem där hästarna går i grupp och har tillgång till utevistelse blir allt vanligare men det är få tävlingshästar som hålls i sådana system. En av orsakerna kan vara att tränare är osäkra på hur det skulle påverka hästarnas återhämtning efter träning och tävling.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i två studier undersökt hästars möjlighet till fysisk återhämtning i ett hästhållningssystem där hästarna rör sig fritt i grupp dygnet runt på en yta om 3200 m2 jämfört med hästar som hålls i ett boxstall med 4 timmars hagvistelse.

Återhämtningen efter travlopp påverkades i mycket liten utsträckning av hästhållningen. Hästarnas behov av att använda fettvävnad för sin energiförsörjning var litet i grupphästhållningen vilket tyder på att energiintaget var tillräckligt. Detta bekräftades också av ett större foderintag när hästarna gick i grupp, vilket är intressant eftersom vissa hästar i hård träning kan ha perioder med dålig aptit. Återhämtning i grupphästhållningen resulterade också i att hästarnas bakkotor var mindre svullna men betydelsen av detta är i dagsläget oklar.

Studierna finansierades av Stiftelsen Hästforskning, HIT Active Stable och Wången AB

Länkar till publikationerna och referenser

M Connysson, M Rhodin, och A Jansson. Effects of Horse Housing System on Energy Balance during Post-Exercise Recovery. Animals (2019), 9(11):976. https://doi.org/10.3390/ani9110976    

M Connysson, M Rhodin, A Bergh och A Jansson. Effects of horse housing on musculoskeletal system post-exercise recovery. Comparative Exercise Physiology (2021), 17(5):421–28. https://doi.org/10.3920/CEP200088.


Kontaktinformation

Malin Connysson
Adjungerad lektor institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, forskningsansvarig Wången
malin.connysson@slu.se, +46 (0)640 174 31