Ur SLU:s kunskapsbank

Resultat och biverkningar vid gentamicinbehandling av kronisk uveit hos svenska hästar

Senast ändrad: 20 juni 2024
Ögonundersökning häst

Kronisk eller återkommande uveit är en relativt vanlig och mycket allvarlig autoimmun ögonsjukdom hos häst som kan leda till blindhet. Sjukdomen behandlas ofta med antiinflammatoriska läkemedel vilket vid långtidsbehandling ger hög risk för biverkningar. På senare år har en alternativ behandling med injektion av antibiotikan gentamicin i ögats glaskropp tagits fram. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu utvärderat behandlingen under svenska förhållanden.

Behandlingsformen innebär att man på en stående häst som fått lugnande medicin och lokalbedövning injicerar en mycket låg dos av gentamicin i ögats bakre del, glaskroppen, för att omprogrammera eller avdöda de immunförsvarsceller som driver en inflammation i ögat.

Av de behandlade hästarna i studien visade 41 % minskad inflammation i ögat trots i övrigt avslutad eller kraftigt minskad antiinflammatorisk behandling. Detta resultat är avsevärt sämre än vad man sett i tidigare studier utförda i andra länder. En möjlig orsak till skillnaden är att svenska hästar har en större andel främre uveiter än hästar i andra länder, och en betydligt lägre frekvens av uveiter där  bakterien Leptospira är involverad.

Gentamicininjektion i ögat har potentiella biverkningar, där skador på näthinnan och total gråstarr är några av de mest allvarliga. I studien kunde ett samband mellan injektionen och synnedsättning ses i mer än 20 % av ögonen, vilket är en högre andel än i tidigare studier. Det är dock viktigt att komma ihåg att även en uveit (inflammation) som inte behandlas eller är under kontroll kan ge samma typer av synnedsättande problem.

Studien visar att låg dos gentamicin i glaskroppen är en behandlingsform som i vissa fall kan ge positiva resultat med minskad inflammation vid kronisk eller återkommande uveit hos häst, men att svenska hästar med främst främre uveit har ett generellt sämre behandlingsresultat än vad som setts i tidigare studier. Injektionen kan också ge allvarliga biverkningar med nedsatt syn eller blindhet som följd, och bör endast genomföras efter noggrann utvärdering och med stor eftertanke.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.14056

Referens

Morén SKallberg MStrom LEquine uveitis: Outcome and adverse effects after one or two intravitreal low-dose gentamicin injectionsEquine Vet J2024


Kontaktinformation

Siri Morén

Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; hästkliniken

Telefon: +4618672950
E-post: siri.moren@slu.se