Ur SLU:s kunskapsbank

Rörelseanalysmetoden kan påverka hältbedömningen

Senast ändrad: 03 juni 2021
Häst med rörelsesensorer

Objektiv analys av hästars rörelsemönster blir allt vanligare vid hältutredningar och i forskning. Antalet olika system för att mäta rörelser objektivt i klinisk verksamhet ökar och systemen skiljer sig åt, både vad gäller teknik för registrering av rörelser och hur signalerna efteråt analyseras av systemet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i ett internationellt samarbete jämfört hur olika metoder för signalanalys påverkar bedömningen av eventuell hälta.

De olika system som nuförtiden används på veterinärkliniker runt om i världen bygger antingen på sensorer som fästs på hästen och som registrerar rörelser i olika plan, eller på analys med hjälp av höghastighetskameror. Signalen från sensorer eller kameror filtreras för att få bort de rörelser som inte är kopplade till en hälta.

För att ta reda på hur väl olika system för objektiv rörelseanalys klarar av att bedöma hälta hos hästar har forskarna jämfört olika filtreringsmetoder på teoretiska rörelseanalys-signaler och efter detta validerat resultaten i experimentella studier med halta och friska hästar.

Studien visade att olika filtreringsmetoder kunde göra halta hästar friska och friska hästar halta. Studien kunde även ta fram rekommendationer om hur signalen filtreras på bästa sätt. Resultatet innebär att det är mycket viktigt att de filter som används vid signalanalysen optimeras för att veterinären skall kunna förlita sig på sitt system för objektiv rörelseanalys vid hältbedömningar.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med Utrecht Universitet, Nederländerna, Zürich Universitet Schweiz och Royal Veterinary College, UK och den har finansierats av Formas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.101674

Referens

F.M. Serra Bragança, C. Roepstorff, M. Rhodin, T. Pfau, P.R. van Weeren, L. Roepstorff. Quantitative lameness assessment in the horse based on upper body movement symmetry: The effect of different filtering techniques on the quantification of motion symmetry. Biomedical Signal Processing and Control, Volume 57, 2020, 101674.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se