Ur SLU:s kunskapsbank

Självservering för hästar

Senast ändrad: 08 juni 2021
häst som äter hö

Anläggningar med så kallad aktiv grupphästhållning är moderna lösdriftstall där skötarens arbetsmiljö förbättras genom att tunga moment mekaniseras och där hästarna bland annat ges möjlighet till ökad rörelse och social kontakt. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Ridskolan Strömsholm undersökt hur anläggningarnas automatiserade fodersystem bäst introduceras för nya hästar.

I aktiv grupphästhållning är fodertilldelningen individuell och automatiserad, så att hästar med olika näringsbehov kan gå i samma flock. Hästarna får sitt foder uppdelat i 10-20 givor per dygn och äter i foderstationer som kan identifiera hästarna med hjälp av datachip i hästarnas halsband. Eftersom fodergivorna är tidsstyrda måste man veta hur fort varje häst äter.

Forskarna mätte ät-tiden för 28 hästar. Medelvärdet för att äta 1 kg ts hösilage var 22 minuter men det var stor variation mellan individer (13-51 min), och även mellan olika mättillfällen för samma individ.

Studien visar att man bör mäta ättiden minst 4 gånger för att kunna justera tiden i foderstationen för nya hästar. Forskarna såg också att yngre hästar lärde sig att använda foderstationerna på kortare tid än de äldre, och att det tog ungefär en vecka för hästarna att bli självständiga i systemet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.animal.2020.100152 

Referens

Kjellberg, L. & Morgan, K. Introduction to automatic forage stations and measurement of forage intake rate in an active open barn for horses. Animal. 2021: 15(3):100152.


Kontaktinformation

Karin Morgan

Universitetslektor, adjungerad vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för hippologi

E-post: karin.morgan@slu.se