Ur SLU:s kunskapsbank

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Senast ändrad: 08 november 2021
Veterinär Emma Persson Sjödin studerar hästben

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar för till synes enkla problem. Systemen behöver bland annat kunna avgöra hästens gångart och när de olika hovarna har kontakt med marken. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Zurichs, Berns och Utrechts universitet undersökt om en datoralgoritm kan beräkna detta utifrån mankens och korsets rörelse.

I studien travades och skrittades 220 hästar och 82 664 steg registrerades tillsammans med data om mankens och korsets rörelser. Med hjälp av insamlade data utvecklades en ny datoralgoritm för att koppla de registrerade rörelserna till gångart och de respektive hovarnas islag i marken.  

Algoritmen klarade att klassificera varje stegs gångart, skritt eller trav, och att analysera vilket ben, höger eller vänster, som var i kontakt med underlaget. När algoritmen sedan utvärderades genom analys av 120 hästars rörelser var noggrannheten 99,98%, endast 4 steg klassificerades fel.

Metoden kan bidra till utvecklingen av både kommersiella och forskningsinriktade applikationer för analys av hästars rörelsemönster och framtida hältdiagnostik.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.110146

Referens

C Roepstorff, MT Dittmann, S Arpagaus, FM Serra Bragança, A Hardeman, E Persson-Sjödin, L Roepstorff, A Imogen Gmel, M Andreas Weishaupt. Reliable and clinically applicable gait event classification using upper body motion in walking and trotting horses. Journal of Biomechanics (2021), volume 114, 110146.


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se