Ur SLU:s kunskapsbank

Strålsäkerhet vid ultraljud av hästar dagen efter en scintigrafisk undersökning

Senast ändrad: 20 juni 2024
Scint häst

Scintigrafi är en mycket känslig bilddiagnostisk undersökningsmetod som bland annat används för att upptäckta skelettskador hos hästar. Ett radioaktivt ämne injiceras i blodet och tas upp i till exempel skelettet, sedan tas bilder med en så kallad gammakamera som detekterar de gammastrålar som det radioaktiva ämnet avger. Med scintigrafi kan förändringar upptäckas tidigare än med andra metoder men användningen av radioaktivt material ställer krav på rutiner för att minimerar djurhälsopersonalens exponering för strålning.

Ett forskningsteam vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur mycket strålning som hästar avger efter en scintigrafisk undersökning. Då hästarna ofta reser långa sträckor för denna typ av undersökning finns det önskemål om att slutföra utredningarna och nå en diagnos så snart som möjligt efter scintigrafin så att patienten kan skrivas ut och påbörja sin hemresa. Det är därför vanligt att en uppföljande röntgen- eller ultraljudsundersökning görs redan dagen efter scintigrafin.

I studien undersöktes om strålningsnivåerna var tillräckligt låga för att uppföljande undersökningar med ultraljud skulle kunna genomföras dagen efter scintigrafin. Strålning mättes från hästens hud på huvud, armbåge, rygg, mage, knäled och vid anus, direkt efter undersökningen och 24 timmar efter att den radioaktiva isotopen hade injicerats.

Resultaten visade att strålningsnivåerna efter ett dygn hade minskat till nivåer som var lägre än de lagstadgade exponeringsgränserna för personalen. Strålningsnivåerna som uppmättes i hästarnas anala region var lägre än i de andra regionerna, vilket är viktigt då flera vanliga ultraljudsundersökningar hos hästar görs rektalt. Forskarna kunde också identifiera regioner där strålningsnivåerna var högre vilket är viktig information för att kunna sätta in korrekta skyddsåtgärder.

Sammanfattningsvis har studien bidragit med kunskap som gör det möjligt att skräddarsy strålsäkerhetsrutiner för arbetsflödet vid en hästklinik, så att ett värdefullt diagnostiskt test kan används med minimal risk för personalen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vru.13319

Referens

Marcelino LFalk EJohansson JRydén JUhlhorn MLey CJRadiation from the equine perineal region is low compared with the elbow and head 24 hours after bone scintigraphic examinationVet Radiol Ultrasound2024656875


Kontaktinformation

Leticia Marcelino

Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; bilddiagnostiska kliniken

E-post: leticia.marcelino@slu.se