Ur SLU:s kunskapsbank

Studier av broskutveckling ökar kunskap om ledsjukdomar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Ledinflammationer är vanligt förekommande hos hästar och kunskap om sjukdomsprocessen är av stor betydelse för att förebygga och behandla sjukdom. De förändringar som uppkommer vid ledinflammationer regleras av faktorer som också styr utvecklingen av ledbrosk.

I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet studerades proteiner och celler i brosk från hästfoster och unga hästar för att kartlägga ledbroskets utveckling.

Studien visade gradvisa förändringar i proteinernas lokalisering under utvecklingen. Stamcellslika celler, identifierade med markören Stro-1, hittades både i tillväxtbrosk och i ledbroskets yta vilket kan ha betydelse för broskets förmåga att repareras efter skada. Dessutom studerades proteinet EGFL7, som har funktioner vid blodkärlstillväxt, för första gången i brosk.

Detta projekt, finansierat av Stiftelsen Hästforskning och FORMAS, har gett kunskap som kan användas i studier av ledsjukdomar hos såväl hästar som andra djurslag.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/joa.12232

Referens

Löfgren, M., Ekman, S., Svala, E., Lindahl, A., Ley, C. and Skiöldebrand, E. (2014), Cell and matrix modulation in prenatal and postnatal equine growth cartilage, zones of Ranvier and articular cartilage. Journal of Anatomy, 225: 548–568. doi: 10.1111/joa.12232


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91