Ur SLU:s kunskapsbank

Träningens påverkan på hälsa och rörelser hos travhästar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hälsoproblem är den vanligaste orsaken till att hästar måste stå över träning. Stor mängd högintensiv träning ökar risken för skador, men högintensiv träning är samtidigt nödvändig för att stärka vävnaderna i rörelseapparaten och förbättra travhästars prestationsförmåga.

Forskare vid SLU har undersökt om man genom att minska mängden högintensiv träning kan påverka förekomsten av hälsoproblem. Sexton varmblodiga travhästar har studerats från 1,5 till och med 3 års ålder. Hälften av hästarna lottades till ett kontrollprogram och den andra hälften till ett träningsprogram där distansen vid högintensiv träning minskats med 30 %.

Med en mindre mängd högintensiv träning fann forskarna att antalet tappade träningsdagar till följd av hälsoproblem blev 10 % lägre. Ingen skillnad kunde dock ses i hästarnas förmåga att gå premielopp, kvalificeringslopp eller komma till start.

Alla hästarna, oavsett träningsgrupp, fick ett mer asymmetriskt rörelsemönster under våren som 2- och 3-åringar i samband med introduktion av nya träningsformer, som snabbjobb på rundbana och backträning. Detta är något tränare bör vara observanta på.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023315004633

Referens:

Ringmark S, Jansson A, Lindholm A, Hedenström U and Roepstorff L. A 2.5 year study on health and locomotion symmetry in young Standardbred horses subjected to two levels of high intensity training distance. The Veterinary Journal, in press 2015. doi:10.1016/j.tvjl.2015.10.052


Kontaktinformation

Sara Ringmark

Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

E-post: sara.ringmark@slu.se

Telefon: 018-671422, 0725128868