Ur SLU:s kunskapsbank

Träningsmängd för travhästar utvärderad

Senast ändrad: 03 juni 2021
Foto: Sara Ringmark

Redan i tidig ålder finns höga förväntningar på travhästars prestation. De träningsprogram som används har potential att påverka både hästarnas hälsa och tävlingskarriär men trots det saknas kontrollerade studier där träningen från inkörning till start har utvärderats.

I den här studien tränades 16 stycken 2-3-åriga hästar lottade till antingen ett kontrollträningsprogram eller till ett träningsprogram där distansen för högintensiv träning (så kallade snabbjobb) reducerats med 30 %. Under hela studien mättes hästarnas återhämtningspuls och mjölksyrasvar i ett standardiserat arbetstest.

De hästar som tränats i det reducerade programmet hade lägre andel röda blodkroppar och högre återhämtningspuls än hästarna i kontrollgruppen men det var ingen skillnad på mjölksyrasvaret efter arbete mellan de båda grupperna. Som treåringar var det heller ingen skillnad på mjölksyratröskeln mellan de båda grupperna, något som tidigare vistats vara korrelerat med verklig tävlingsprestation.

Resultaten visar att träningspassens längd inte är avgörande för att uppnå tävlingsform men framtida studier behövs för att undersöka betydelsen av träningsintensitet samt träningspassens antal och frekvens.

Länk till artikeln:

http://www.actavetscand.com/content/57/1/17

Referens:

Ringmark, S., Lindholm, A., Hedenström, U., Lindinger, M., Dahlborn, K., Kvart, C. och Jansson, A. Reduced high intensity training distance had no effect on VLa4 but attenuated heart rate response in 2-3-year-old Standardbred horses. Acta Veterinaria Scandinavica 2015, 57:17.


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868