Ur SLU:s kunskapsbank

“Travgenen” DMRT3 påverkar ridegenskaper

Senast ändrad: 03 juni 2021

Travhästar och gångartshästar världen över bär i stor utsträckning på A-varianten av DMRT3, den så kallade travgenen, medan ridhästar och fullblod nästan uteslutande har genvarianten C. I en ny studie undersöktes sambandet mellan de olika genvarianterna och ridegenskaper hos 115 varmblodiga travhästar och 55 kallblodiga travhästar som ridits regelbundet, samt 446 islandshästar.

Resultaten visar att varmblodstravare med uppsättningen CA har en mer balanserad galopp och bättre övergångar än AA-hästar. Hos kallblodstravarna hittades inga signifikanta skillnader i galoppen. Både varm- och kallblodiga travhästar med genuppsättnigen AA visade oftare pass och tölt under ryttare, jämfört med de som var CA eller CC. Förmodligen har uppfödare av ridhästar och fullblod selekterat bort individer med A-alleler eftersom det försämrar galoppen.

Islandshästarna följde samma mönster som travhästarna. AA-hästar rörde sig oftare i tölt och pass i frihet. Författarna undersökte också om det finns ett samband mellan hur enkelt det är att töltsätta en islandshäst och dess genuppsättning i DMRT3. Resultaten visar att CC-hästar är väldigt svåra att sätta i tölt jämfört med CA och AA hästar.

Studiens huvudförfattare är Kim Jäderkvist Fegraeus som är doktorand vid SLU.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315001535

Referens:

Jäderkvist, K., et al. 2015. The importance of the DMRT3 'Gait keeper' mutation on riding traits and gaits in Standardbred and Icelandic horses. Livestock Science 176 (2015) 33–39.