Ur SLU:s kunskapsbank

Tygelspänning vid galopp

Senast ändrad: 03 juni 2021

Vid ridning använder ryttaren oftast tyglar och bett för att kommunicera med hästen. Det finns väldigt lite forskning inom detta område men man vet att hästar kan skadas i munnen på grund av bettet.

Syftet med studien var att undersöka tygelspänningen när hästar rids i galopp. Den totala kraften samt när i stegcykeln som ryttaren drar i tygeln undersöktes. Tygelspänningen hos åtta ryttare med vardera tre hästar mättes under ridpass som videofilmades. Hela ritten kategoriserades utifrån gångart, vilken typ av ridövning som utfördes samt om rakt eller böjt spår användes. En sensor placerades på hästens huvud för att undersöka var i stegcykeln hjälper gavs.

Generellt var tygelspänningen lägst under svävningsfasen och störst strax efter svävningsfasens landning. Generellt fanns det skillnader mellan inner- och yttertygel och eftergiften var större på yttertygeln. Mönstret för tygelspänning varierade dock mycket mellan ekipagen.

Studien finansierades av Formas.

Länk till artikeln:

http://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/CEP150005

Referens:

A. Egenvall, M. Eisersiö, M. Rhodin, R. van Weeren and L. Roepstorff. Rein tension during canter. Comparative Exercise Physiology 2015, 11 (2), 107-117. DOI: http://dx.doi.org/10.3920/CEP150005


Kontaktinformation

Agneta Egenvall
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi                                                        

Telefon: 018-671923
E-post: agneta.egenvall@slu.se