Ur SLU:s kunskapsbank

Underlagets effekt på halta och ohalta hästars rörelsemönster vid longering

Senast ändrad: 03 juni 2021

Longering är vanligt vid hältutredningar och besiktningar av hästar. Ofta används olika typer av underlag, hårt eller mjukt, då detta kan påverka graden av hälta.

I den aktuella studien undersöktes underlagets effekt på symmetrin i hästens rörelsemönster med objektiv rörelseanalys. 23 hästar deltog i studien, varav 9 var ohalta och 14 var frambenshalta på rakt spår.

När de halta hästarna longerades i trav på ett hårt underlag med det halta frambenet som innerben ökade graden av hälta. Symmetrin i rörelsemönstret hos de ohalta hästarna påverkades inte av underlag eller vilket varv de gick i. Variationen i den ohalta gruppen var dock stor vilket tyder på att några av hästarna troligtvis var halta vid longeringen men att hältan inte visades vid undersökning på rakt spår.

Studien är ett samarbetsprojekt med Royal Veterinary College i England.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12374/epdf

Referens:

Pfau T., Jennings,C., Mitchell H., Olsen E., Walker A., Egenvall A., Tröster S., Weller R., Rhodin M. (2014) Movement symmetry during lungeing in trot on hard and soft surface differs between sound and mildly forelimb lame horses. Equine Vet. J. doi: 10.1111/evj.12374


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se