Ur SLU:s kunskapsbank

Viktigt att analysera förekomst av stor blodmask

Senast ändrad: 03 juni 2021
Betande häst

Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit med kolik som vanligaste symtom. Då flera av hästens parasiter har utvecklat resistens måste dock avmaskningsmedel användas restriktivt till hästar för att fortsätta vara verksamma. Sedan 2007 rekommenderas selektiv avmaskning, vilket i praktiken innebär att alla hästar träckprovundersöks och endast de individer som utskiljer en viss mängd parasitägg avmaskas.

För att se effekten av den nu använda selektiva avmaskningen har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt undersökt dagens förekomst av stor blodmask. I studien samlades prover in från 106 svenska hästgårdar.

Resultaten visade att närvaron av stor blodmask har ökat och att smittan nu finns på 61% av svenska gårdar, jämfört med 15% år 1999. Inget samband sågs mellan förekomst av stor blodmask och det övergripande antalet blodmaskägg på gården, ett mått som inkluderar flera maskarter. Inte heller sågs någon koppling till hästarnas ålder eller till geografiskt område. Däremot identifierades en ökad risk för stor blodmask på gårdar som enbart diagnostiserar parasiter genom äggräkning (eftersom denna metod inte kan särskilja olika arter av parasitära maskar), men det förelåg ingen ökad risk om gårdarna kombinerade äggräkning med specifik analys för stor blodmask.

Studien visar vikten av att alltid inkludera analys för stor blodmask i övervakningsprogram, speciellt hos hästar som utsöndrar inga eller få ägg eftersom den gruppen annars lämnas obehandlade.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vpoa.2019.100013

Referens

Eva Tydén, Heidi Larsen Enemark, Mikael Andersson Franko, Johan Höglund, Eva Osterman-Lind. Prevalence of Strongylus vulgaris in horses after ten years of prescription usage of anthelmintics in Sweden. Veterinary Parasitology (2019), vol. 2, 100013.


Kontaktinformation

Eva Tydén
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi.

Telefon: eva.tyden@slu.se
E-post:
+4618671208