Ur SLU:s kunskapsbank

Bakterieväxt efter vårdrelaterade sårinfektioner hos hund

Senast ändrad: 18 maj 2021

På djursjukhus och djurkliniker uppmärksammas problematiken med sårinfektioner efter operationer allt mer, och man är rädd för multiresistenta bakterier.

Syftet med studien var att undersöka vilka bakterier som kan isoleras från sårinfektioner efter operationer hos hund, om typ av operation påverkar vilka bakterier som påvisas, samt hur resistenta bakterierna är.

Studien genomfördes i samarbete mellan forskare vid SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Djursjukhus och djurkliniker skickade under tre års tid in prov från sårinfektioner till SVA. I ungefär två tredjedelar av proven växte det stafylokocker, oftast Staphylococcus pseudintermedius. Det näst vanligaste fyndet var beta-hemolyserande streptokocker. Typ av operation påverkade inte vilken bakterie som kunde påvisas, och det var ovanligt med bakterier som var resistenta mot många olika typer av antibiotika.

Innan man sätter in antibiotikabehandling bör man alltid ta ett prov för bakterieodling och resistensundersökning. Den här studien visade att vid sårinfektioner efter operationer så duger våra vanligaste antibiotika oftast bra.

Länk till artikeln:

http://dx.doi.org/10.1186/s13028-015-0102-6 

Referens:

Windahl U, Bengtsson B, Nyman AK and Holst BS. The distribution of pathogens and their antimicrobial susceptibility patterns among canine surgical wound infections in Sweden in relation to different risk factors. Acta Veterinaria Scandinavica. E-pub ahead of print. DOI:10.1186/s13028-015-0102-6


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se