Ur SLU:s kunskapsbank

Behandling av malignt melanom utvärderad

Senast ändrad: 07 december 2021
Golden retriever

Malignt melanom är en allvarlig sjukdom hos både människor och hundar. Det är framförallt cancerformens stora benägenhet att ge metastaser i vitala organ såsom lungor, bukorgan och centrala nervsystemet som resulterar i en dålig prognos för många patienter. Dess likheter med humant melanom gör hundmelanom till en utmärkt modell för jämförande studier av nya terapier och tumörbiologi.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Helsingfors universitet har tillsammans utvärderat effekten av genterapi med genen CD40L vid malignt melanom hos hund. 32 hundar som spontant drabbats av malignt melanom och behandlats lokalt med ett försvagat adenovirus bärande genetisk kod för den immunstimulerande genen CD40L (AdCD40L) ingick i studien och följdes fram till sin död.

Studien visade att tumörvävnaden infiltrerades med vita blodkroppar av typen T- och B-celler efter behandling, vilket tyder på att immunsvaret stimulerats att reagera på tumören. Genomsnittlig överlevnad hos hundarna var 285 dagar (intervall 20-3435 dagar) och den utvärderade AdCD40L-terapin bedömdes vara säker och ha god effekt hos hund. Resultaten är viktiga då det idag saknas verkligt effektiva behandlingsmetoder för malignt melanom hos hund. Vidare forskning pågår för att se om behandlingen säkert och effektivt kan användas även för människor.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fvets.2021.695222

Referens

Saellstrom S, Sadeghi A, Eriksson E, Segall T, Dimopoulou M, Korsgren O, Loskog AS, Tötterman TH, Hemminki A, Ronnberg H. Adenoviral CD40 Ligand Immunotherapy in 32 Canine Malignant Melanomas-Long-Term Follow Up. Front Vet Sci. 2021 Jul 23;8:695222


Kontaktinformation

Sara Saellström
Klinikveterinär vid SLU Universitetsdjursjukhuset; smådjurskliniken

Telefon: +4618672680
E-post: sara.saellstrom@slu.se