Ur SLU:s kunskapsbank

Besök av vårdhund ökar temperaturen hos äldre

Senast ändrad: 08 november 2021
Dam och besökshund

Oro hos de äldre ses som ett stort problem på äldreboenden och oron behandlas ofta med olika typer av läkemedel. Ett möjligt icke-läkemedelsbaserat alternativ för att minska oron hos de äldre är att låta dem interagera med vårdhundar som tränats att lugnt umgås med främlingar. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har man utvärderat effekten av regelbundna möten med vårdhund på äldreboenden genom att mäta fingertoppstemperaturen hos de äldre. Tidigare studier har visat att fingertoppstemperaturen ökar vid minskad stress och ökad avslappning.

I studien besökte en vårdhund, tillsammans med sin förare, tre äldreboenden i Skaraborg. Möten mellan de boende och hunden arrangerades i dagrummet under 60 minuter, två gånger i veckan, i fyra veckor. Temperaturen i de äldres fingertoppar mättes under hela besöket. Mätningar gjordes även under en två veckor lång kontrollperiod innan hund-teamet började besöken, samt under två veckor efter avslutade besök.

Hos de äldre som fick besök av en vårdhund ökade fingertoppstemperaturen över tid genom studien och ökningen fortsatte även under perioden efter det att hunden slutat komma. Också vid de enskilda besöken sågs temperaturökningar som reaktion på hundens ankomst och närvaro. Hos en kontrollgrupp av äldre som inte fick besök av någon hund sågs istället en minskning av temperaturen genom studien, och när man jämförde grupperna hade hundgruppen under vissa veckor högre genomsnittlig fingertoppstemperatur.

Sammantaget stärker detta tidigare resultat som visar att vårdhundar har en viktig roll inom äldrevården genom att lugna äldre och hjälpa dessa att slappna av.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01906

Referens

Nilsson, A., Handlin, L., Lidfors, L., Petersson, M., & Uvnäs-Moberg, K. (2020). Interacting With a Visiting Dog Increases Fingertip Temperature in Elderly Residents of Nursing Homes. Frontiers in Psychology11, 1906.