Ur SLU:s kunskapsbank

Biomarkören catestatin hos hundar med hjärtsjukdom

Senast ändrad: 26 januari 2021
Cavalier King Charles spaniel

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hundar. Sjukdomen innebär att klaffen mellan vänster förmak och kammare förändras och börjar läcka, vilket med tiden leder till hjärtförstoring och risk för utveckling av hjärtsvikt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt om det finns ett samband mellan blodkoncentrationen av biomarkören catestatin och myxomatös klaffsjukdom hos hund, eftersom det sedan tidigare är känt att koncentrationen av biomarkören ökar vid bland annat hjärtinfarkt hos människa.

I studien undersöktes 67 privatägda hundar med olika grad av myxomatös klaffsjukdom och blodkoncentrationen av catestatin och en närbesläktad molekyl analyserades.

Resultaten visade att catestatin-koncentrationen hos hundarna minskade med ökad grad av klaffsjukdom, alltså tvärt emot det som setts hos människa, men sambandet var svagt. Till skillnad från det akuta förloppet vid hjärtinfarkt hos människa utvecklas myxomatös klaffsjukdom hos hundar långsamt över flera år, vilket kan förklara skillnaden i resultat mellan människor och hundar.      

Studien finansierades av Agrias och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00541-3

Referens

Höglund K, Häggström J, Höglund O.V, Stridsberg M, Tidholm A, Ljungvall I. The chromogranin A-derived peptides catestatin and vasostatin in dogs with myxomatous mitral valve disease. Acta Vet Scand 62, 43 (2020).


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18