Ur SLU:s kunskapsbank

Blodtrycksmätning hos hund - kan du lita på resultatet?

Senast ändrad: 08 november 2021
Labrador retriever

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund. Dessvärre kan tillfälligt höga värden misstolkas. Till exempel kan tillfälligt högt blodtryck uppkomma på veterinärkliniken på grund av stress, ett fenomen som hos människa kallas vitrockseffekt. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt problemet närmare.

I studien utvärderades hur val av blodtrycksmätare, tidpunkten för mätningen under ett veterinärbesök samt vem som tog blodtrycket (veterinärstudent eller djurägare) påverkade resultatet av blodtrycksmätning hos hund. Sextiosju hundar med och utan kronisk njursjukdom deltog. Kronisk njursjukdom är ett sjukdomstillstånd som ofta medför högt blodtryck.

Studien visade att det generellt inte spelar någon avgörande roll när under ett veterinärbesök som blodtrycksmätningen utförs. För vissa hundar visade mätvärdena stor skillnad mellan de olika mättillfällena under besöket men det fanns inget tydligt mönster som visade när mätningen borde genomföras. Studien visade också att olika mätinstrument gav olika resultat.  

Hos hundar för vilka mätningarna påvisade ett högt blodtryck sågs en sänkning av trycket när de lämnades ensamma med ägaren i rummet under mätningen. Forskarna kopplar detta till minskad stress hos hundarna och rekommenderar att blodtrycksmätning genomförs utan klinikpersonal i rummet i de fall höga värden uppmäts.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.16062

Referens

Lyberg, MLjungvall, IHäggström, JAhlund, EPelander, LImpact of equipment and handling on systolic blood pressure measurements in conscious dogs in an animal hospital environmentJ Vet Intern Med202135739– 746.


Kontaktinformation

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se