Ur SLU:s kunskapsbank

Chromogranin A prognostisk markör vid allvarlig bakterieinfektion hos hund?

Senast ändrad: 03 juni 2021
Operation av hund. Foto.

Livmoderinflammation (pyometra) är en vanlig sjukdom hos tikar och leder ofta till livshotande blodförgiftning. Chromogranin A (CgA) är ett neuroendokrint protein som används som prognostisk markör (en markör som förutsäger sjukdomsutvecklingen) hos allvarligt sjuka människor med blodförgiftning, men som ännu inte har undersökts hos sjuka hundar. Två omvandlingsprodukter av CgA kan mätas i blodet, catestatin och vasostatin.

För att utvärdera ett möjligt prognostiskt värde av CgA för hundar med allvarlig bakteriesjukdom gjordes en studie av 50 tikar med livmoderinflammation. Blodprov togs före kirurgisk behandling och 19 av tikarna provtogs även dagen efter operation. Som kontrollgrupp ingick 64 friska tikar.

Resultaten visade att koncentrationerna av catestatin, men inte vasostatin, var lägre än normalt vid livmoderinflammation. Varken koncentrationerna av catestatin eller vasostatin skilde sig åt före och efter operation. Resultaten bidrar till ökad kunskap om blodförgiftning och livmoderinflammation, och ytterligare kliniska studier pågår.

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/1746-6148/11/14

Referens:

S. Jitpean, M. Stridsberg, A. Pettersson, O.V. Höglund, B. Ström Holst and R. Hagman. Decreased plasma Chromogranin A361-372 (Catestatin) but not Chromogranin A17-38 (Vasostatin) in female dogs with bacterial uterine infection (pyometra). 2015. BMC Veterinary Research. 11:14. DOI: 10.1186/s12917-015-0328-6


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se