Ur SLU:s kunskapsbank

Förändrad ämnesomsättning hos överviktiga hundar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Det är sedan tidigare känt att överviktiga hundar riskerar en försämrad livskvalité, tidigare utveckling av kroniska sjukdomar och ett förkortat liv. Det är därför av intresse att förstå mer om den överviktiga hundens ämnesomsättning.

I den här studien undersöktes tjugoåtta privatägda kliniskt friska labradorhanar i varierande hull. Urin- och blodprover togs efter fasta, varpå hundarna fick äta ett högfettsfoder. Efter målet samlades prover från en permanentkanyl under fyra timmar.

Resultaten visar att hundars ämnesomsättning efter en högfettsmåltid reagerar liknande människans. I fasta skilde sig inte de olika hullgrupperna åt, men efter måltiden hade de överviktiga hundarna förhöjda blodfetter (triglycerider). Intressant var också att de överviktiga hundarna hade högre koncentration av ett stresshormon (kortisol) i morgonurinen.

Vidare forskning behövs, men fynden kan tyda på en obalans i ämnesomsättningen, samt visar att överviktiga hundar, trots att de är kliniskt friska kan ha förändringar i sin ämnesomsättning.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jvim.13830

Referens

Söder, J., Wernersson, S., Hagman, R., Karlsson, I., Malmlöf, K. and Höglund, K. (2016), Metabolic and Hormonal Response to a Feed-challenge Test in Lean and Overweight Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. doi: 10.1111/jvim.13830


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se