Ur SLU:s kunskapsbank

Goda möjligheter att avla för minskad rädsla hos collie

Senast ändrad: 03 juni 2021

En hög andel av långhåriga collies lider av problem relaterade till rädsla. Detta innebär ett välfärdsproblem för hunden och är dessutom ofta begränsande för hundägaren. Syftet med den här studien var att undersöka förutsättningarna för att genom avel minska rasens rädsleproblem.

Ungefär hälften av alla collie genomgår beteendebeskrivningen Mentalbeskrivning Hund (MH), som bland annat mäter rädslereaktioner. En enkät med frågor om hundens beteende i en rad vardagliga situationer skickades ut till collieägare. Resultaten visar att hundens reaktioner vid MH har en medelhög arvbarhet och att rädsla så som den mäts i MH är starkt genetiskt kopplad till rädsla hos hunden i vardagen, så som hundägarna beskrev det via enkäten.

Vår slutsats är att det finns goda förutsättningar för att använda MH-resultat som grund för en avelsvärdering, och att avel med utgångspunkt från hundarnas MH kommer ge en förändring av hundarnas beteende även i vardagen.

Länk till artikeln:

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abstracts/ 92/11/4843?access=0&view=pdf

Referens:

Arvelius, P., Eken-Asp, H., Fikse, W.F., Strandberg, E. and Nilsson, K. (2014). Genetic analysis of a temperament test as a tool to select against everyday life fearfulness in Rough Collie. Journal of Animal Science, Doi: 10.2527/jas.2014-8169


Kontaktinformation

Katja Nilsson, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
katja.nilsson@slu.se, 018-674534    

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se