Ur SLU:s kunskapsbank

Hundägares syn på hundens tandhälsa

Senast ändrad: 03 juni 2021
Hundtänder

Tandproblem är mycket vanligt hos hundar och precis som människor kan hundar få ett minskat välmående och tandvärk vid tandproblem. Ägarens bedömning av hundens tandhälsa är viktig för att problem skall förebyggas och behandlas vid behov men det är inte tidigare undersökt hur hundägare bedömer sin hunds tandhälsa.

I en landsomfattande enkätstudie som finansierades av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen undersökte forskare från Sveriges lantbruksuniversitet svenska hundägares bedömning av hundars tandhälsa och eventuella svårigheter förknippat med detta.

Enkäten besvarades av över 60 000 hundägare och bara hälften bedömde att hunden hade en mycket bra tandhälsa. En av fyra hundägare uppgav att de hade problem med att inspektera hundens tänder, vilket oftast berodde på att hunden inte var samarbetsvillig. Hälften av hundägarna rapporterade dålig andedräkt, det vanligaste tecknet på tandlossningssjukdom, parodontit. Dessutom angav 4 av 10 att hunden hade tandsten medan 1 av 10 inte visste om hunden hade tandsten. Hundägare med små hundar och äldre hundar upplevde mer problem med hundens tänder, liksom ägare av vissa hundraser såsom chihuahua, yorkshireterrier och chinese crested dog.

Sammanfattningsvis visar resultaten att hundägare identifierar vissa tecken på tandsjukdom men att tandproblemen troligen underskattas. Denna bedömning görs eftersom det är känt från tidigare studier att tandsjukdomar hos hund är ännu vanligare än vad som uppgavs här. Forskarna såg också att mer träning av både hundar och ägare behövs för att hundägaren skall kunna identifiera och förebygga tandproblem.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00298

Referens

Enlund KB, Brunius C, Hanson J, Hagman R, Höglund OV, Gustås P and Pettersson A (2020) Dog Owners' Perspectives on Canine Dental Health—A Questionnaire Study in Sweden. Front. Vet. Sci. 7:298.


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se