Ur SLU:s kunskapsbank

Hur väl fungerar tillämpade hygienrutiner i praktiken?

Senast ändrad: 26 juni 2024
Klippskär

Fungerande hygienutiner är kritiskt viktiga inom sjukvården för att hindra att smittämnen överförs till patienter och orsakar vårdrelaterade infektioner. I den veterinära verksamheten är det vanligt att patienten behöver rakas, till exempel inför kirurgiska åtgärder eller blodprovstagning, något som ofta orsakar mikroskador i huden och utgör en risk för infektion. Med ökande antibiotikaresistens blir det än mer viktigt att försäkra sig om att de hygienrutiner som används i praktiken effektivt eliminerar smittämnen så att infektion inte uppstår.

Med anledning av detta undersöktes klippskär från rakapparater vid tre svenska djursjukhus, varav ett som även har hästmottagning. Prover för bakterieodling togs på klippskär som desinficerats enligt fastställda rutiner och var klara för användning. Som kontroll användes klippskär från ett av sjukhusens dermatologiavdelning, där skären steriliserats genom tryckkokning i en så kallad autoklav.

Av de desinfekterade skären från vardera av de tre sjukhusen var 64–100 % kontaminerade med minst en typ av bakterier, medan samtliga skär som steriliserats i autoklav var bakteriefria. Ringorm påvisades på ett klippskär från hästmottagningen.

Resultaten visar att rengöringsrutinerna inte var tillräckliga för att avlägsna alla smittämnen på klippskären, och att sterilisering i autoklav är ett mer tillförlitligt sätt att minimera risken för smitta.

Studien finansierades av IVC Evidensia, via the Group Veterinary Medical Board.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/vetsci11010038 

Referens

Gustafsson L, Wikström C, Mueller RS, Bergvall K. Microbes on Clipper Blades after Use and Disinfection in Small Animal- and Equine Practice. Veterinary Sciences. 2024; 11(1):38. 

 


Kontaktinformation

Kerstin Bergvall
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
E-post: kerstin.bergvall@slu.se