Ur SLU:s kunskapsbank

Kortisonbehandling inte rutin vid huggormsbett hos hund

Senast ändrad: 27 december 2021

Varje år veterinärvårdas 1500-2000 hundar i Sverige på grund av huggormsbett och det diskuteras mycket om ormbitna hundar bör behandlas med kortison eller inte.

Syftet med denna studie var att undersöka om en injektion med kortison (prednisolon) får ormbitna hundar att må bättre eller minskar graden av svullnad omkring bettet.

Studien utfördes i ett samarbete mellan veterinär Erika Brandeker vid Evidensia Södra Djursjukhuset och forskare vid SLU. Totalt inkluderades 75 huggormsbitna hundar i studien, efter att ägarna gett sitt godkännande. Hundarna fick kortison eller verkningslös placebo. Varken veterinär eller djurägare visste vilken behandling som gavs.

Samma dag som hundarna blivit bitna hade 80 % av dem ett nedsatt allmäntillstånd. Dagen efter hade siffran sjunkit till 25 %, och svullnaden hade minskat. Någon effekt av kortisonbehandling kunde inte påvisas; det var ingen skillnad i allmäntillstånd eller svullnad beroende på om hundarna fick kortisonbehandling eller placebo.

Studien ger inte stöd för rutinmässig kortisonbehandling av huggormsbitna hundar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s12917-015-0352-6

Referens

Brandeker E, Hillström A, Hanås S, Hagman R and Holst BS. The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. BMC Veterinary Research (2015) 11:44. DOI: 10.1186/s12917-015-0352-6


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se