Ur SLU:s kunskapsbank

Markörer för förhöjd komplikationsrisk hos tikar som opererats för infektion i livmodern

Senast ändrad: 03 juni 2021
Närbild på uttagna inälvor under operation. Foto.

En vanlig och livshotande sjukdom hos tikar är bakterieinfektion i livmodern (pyometra). En studie genomfördes för att undersöka risken för komplikationer och identifiera prognostiskt användbara markörer. Data från 356 tikar med sjukdomen studerades retrospektivt.

Den vanligaste komplikationen var bukhinneinflammation (44 tikar). Hos 315 tikar som behandlades kirurgiskt (bortoperation av livmoder och äggstockar) jämfördes alla undersökningsfynd med risk för förlängd vårdtid efter operation eller att drabbas av bukhinneinflammation. Tikar med lågt antal vita blodkroppar i blodet (leukopeni) hade 18 gånger högre risk att utveckla bukhinneinflammation jämfört med tikar med normalt eller förhöjt antal. Feber/undertemperatur, nedsatt allmäntillstånd eller bleka slemhinnor indikerade också högre risk för bukhinneinflammation och/eller längre postoperativ vård.

Resultaten av denna studie kan bidra till att tidigare kunna identifiera tikar med allvarligare sjukdom och förhöjd komplikationsrisk.

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/1746-6148/10/6

Referens:

Jitpean S, Ström-Holst B, Emanuelson U, Höglund OV, Pettersson A, Alneryd-Bull C, Hagman R. Outcome of pyometra in female dogs and predictors of peritonitis and prolonged postoperative hospitalization in surgically treated cases. BMC Vet Res. 2014. 10:6.


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se